Østfold botaniske forening

Det blir dugnad på Tøyen en dag i vinter. Dato og tid for dette kommer.

 

Floraatlas for Østfold

Flora-atlaset er laget av Odd Stabbetorp og er et kartverk med 5x5 km-ruter hvor funn presenteres i sirkler som er belegg og trekanter som observasjoner.
Det er gråskala på figurene hvor svart er er funn etter 2000.
Verket består av følgende hoveddeler:

  • Kart over samtlige taxa (2063)
  • Artlister for de 228 rutene
  • Mangellister for de 228 rutene og noen oversikter.

 

De dere ikke får så langt er sesongfordeling i hver rute og kart over hver 5x5 km-rute med plott av alle funn. Det hele har ca. 3000 filer pr. dato.

artsantallkart.png
artsliste_med_antall_ruteforekomster.xlsx
artslisterforhverrute.zip
kart.zip
mangler_i_rutene.zip
rangsnitt.xlsx
ruteliste_med_antall_artsforekomster.xlsx
rutenummerkart.png

 

   

Ledelse av Østfold botaniske forening

Leder Jan Ingar I. Båtvik
Nestleder Bjørn Petter Løfall
Sekretær Henrik Andreas Torp
Styremedlem Svein Åstrøm
Kasserer Solveig Vatne Gustavsen
Varamedlem Hermod Karlsen
Varamedlem Egil Michaelsen
   

Hva skjer?