Florakartlegging

ØBF er ledende innen florakartlegging. Hittil har vi systematisk kartlagt 14 av 18 Østfoldkommuner.

les mer

Østfoldflora

Her finner du Informasjon om arter og detaljerte kart over hvor i fylket du finner dem.

les mer

Turprogram

Årlig gjennomfører vi mange ulike turer og møter over hele fylket. Her finner du link til årets tur og møteprogram

les mer

Turreferater

Historisk arkiv over gjennomførte turer. Her er det mye verdifull informasjon om gode lokaliteter man kan besøke!

les mer

Botanikkdagene 7-10/6 2019

 I 2019 er det Østfold Botaniske Forening som er vertskap for botanikkdagene som arrangeres annethvert år av NBF.

Årets arrangementet vil ha base på Quality hotell Sarpsborg. les mer

Florakartlegging

Østfold Botaniske Forening har kartlagt 14 av 18 Østfoldkommuner. Det har blitt utarbeidet en egen kartleggingsmetodikk for formålet

les mer

Floraen i Østfold

Vi har satt igang det store prosjektet » Floraen i Østfold».
Basert på innsamlinger og registreringer skal vi utarbeide en nettflora for fylket. Her vil det ligge informasjon om artene, samt utbredelseskart, mangelkart, og oppdaterte lister over hvilke arter som er samlet i de ulike kommunene. Vi takker sponsorene våre «…..» for midler til å utvikle denne siden.

LEARN MORE

Våre prosjekter

Vi har mange prosjekter som bidrar til kunnskapsbygging og skjøtsel av naturen i Østfold.

Bekjempelse av fremmede arter

 

Overvåkning av truede arter

 

«Blomstervandringer i Østfold»

 

Vi sprer naturglede

 

Kurs for nybegynnere

 

Ung botaniker

 

Styret i ØBF

Her presenteres styret i Østfold Botaniske Forening.

Styret møtes ca. annenhver måned.

Henrik A. Torp

Leder

Bjørn Petter Løfall

Nestleder

new link

Bård Haugsrud

Kasserer

Lars Jørgen Rostad

Sekretær

Jan Ingar I. Båtvik

Styremedlem

Camilla L. Lindberg

Styremedlem

Vivi Iren Hansen

Varamedlem