Planter i Østfoldkommunene

regneark I regnearket til venstre finner du en oversikt over alle arter, underarter, varieteter og krysninger som er funnet av karplanter i Østfold og Østfoldkommunene. Her finner du hva som er samlet distriktsvis delt i Indre Østfold, kommuner uten kystlinje og hva som er funnet i kystkommunene. For hver av kommunene er det presentert en kommentert mankoliste og som vi ønsker innsamlinger av belagt i en museumssamling. Excel-fila inneholder ca. 30 ulike arkfaner.

 Under er det lenker til nettsider for kommunene i Østfold. Etterhvert vil sidene fylles med aktuelle og interessante artikler om plantene lokalt.

Indre Østfold

Kommuner med kystlinje

Aremark har jåblom Parnassia palustris som kommuneblomst.
Les mer om planter i Aremark.
Fredrikstad har nattfiol Platanthera bifolia som kommuneblomst.
Les mer om planter i Fredrikstad.
Askim har enghumleblom Geum rivale som kommuneblomst.
Les mer om planter i Askim.
Halden har klokkesøte Gentiana pneumonanthe som kommuneblomst.
Les mer om planter i Halden.
Eidsberg har linnea Linnaea borealis som kommuneblomst.
Les mer om planter i Eidsberg.
Hvaler har strandmalurt Artemisia maritima som kommuneblomst.
Les mer om planter i Hvaler.
Hobøl har bekkeblom Caltha palustris som kommuneblomst.
Les mer om planter i Hobøl.
Moss har blåveis Hepatica nobilis som kommuneblomst.
Les mer om planter i Moss.
Marker har rødkløver Trifolium pratense som kommuneblomst.
Les mer om planter i Marker.
Rygge har kubjelle Pulsatilla pratensis som kommuneblomst.
Les mer om planter i Rygge.
Rakkestad har engtjæreblom Viscaria vulgaris Lychnis viscaria som kommuneblomst.
Les mer om planter i Rakkestad.
Råde har marianøkleblom Primula veris som kommuneblomst.
Les mer om planter i Råde.
Rømskog har skogstjerne Trientalis europaea som kommuneblomst.
Les mer om planter i Rømskog.
Sarpsborg har prestekrage Leucanthemum vulgare som kommuneblomst.
Les mer om planter i Sarpsborg.
Skiptvet har nyresildre Saxifraga granulata som kommuneblomst.
Les mer om planter i Skiptvet.
Spydeberg har nikkebrønsle Bidens cernua som kommuneblomst.
Les mer om planter i Spydeberg.
Trøgstad har rundsoldogg Drosera rotundifolia som kommuneblomst.
Les mer om planter i Trøgstad.
Våler har kattehale Lythrum salicaria som kommuneblomst.
Les mer om planter i Våler.