Ledelse av Østfold botaniske forening

Leder Jan Ingar I. Båtvik
Nestleder Bjørn Petter Løfall
Sekretær Henrik Andreas Torp
Styremedlem Svein Åstrøm
Kasserer Solveig Vatne Gustavsen
Varamedlem Hermod Karlsen
Varamedlem Egil Michaelsen