Referat fra tur

Sandstangen, Trøgstad, 15. mai 2012

Overskyet vær med tordenbrak i det fjerne startet vi turen med liten runde rundt Båstad kirke og kirkegården. En ubestemmelig mure Potentilla på kirkegårdsmuren var kanskje det mest spennende vi fant før i reiste ned til Sandstangen. Kanskje var det russemure Potentilla intermedia, men vi må heller komme tilbake for å se hvilken art det er snakk om. Heldigvis ble det lite av det uværet som truet i det fjerne. Under turen kom kun noen få dråper.

På Sandstangen, en endemorene som ble dannet under en krampetrekning (eller framrykning) på slutten av siste istid. På grasdekte sandbakker fant vi vårarve Cerastium semidecandrum. Har den kommet inn med grasfrø? Dette er det innerste funnet av arten i Østfold. For få år siden ble den også funnet på Skiptvetsiden av Vamma.

Andre gode funn

Les mer: Sandstangen, Trøgstad, 15. mai 2012