Sandstangen, Trøgstad, 15. mai 2012

Overskyet vær med tordenbrak i det fjerne startet vi turen med liten runde rundt Båstad kirke og kirkegården. En ubestemmelig mure Potentilla på kirkegårdsmuren var kanskje det mest spennende vi fant før i reiste ned til Sandstangen. Kanskje var det russemure Potentilla intermedia, men vi må heller komme tilbake for å se hvilken art det er snakk om. Heldigvis ble det lite av det uværet som truet i det fjerne. Under turen kom kun noen få dråper.

På Sandstangen, en endemorene som ble dannet under en krampetrekning (eller framrykning) på slutten av siste istid. På grasdekte sandbakker fant vi vårarve Cerastium semidecandrum. Har den kommet inn med grasfrø? Dette er det innerste funnet av arten i Østfold. For få år siden ble den også funnet på Skiptvetsiden av Vamma.

Andre gode funn
var ute på tangen som stikker seg ut i Øyeren var stort elvemarigras Hierochloë hirta ssp. hirta og gul frøstjerne Thalictrum flavum. Den siste er ennå ikke samlet i kommunen, men det er kjedelig å samle sterile planter. Vi tok sjansen på at den finner vi igjen ved en senere anledning samme sted. Det er ikke hverdagskost å se disse artene. Vi forsøkte å lete etter kjente forekomster av bleikfiol ute på tangen med negativt resultat. Det var nok for tidlig i sesongen.

Etter runden på tangen gikk sørøstover langs Øyeren, nesten frem til to hytter ca. 700 m fra husene på Sandstangen. På strekningen dominerer frodige kanter og blandingsskog med høyt edelløvtreinnslag i ravineskråninger som alm, ask og hassel, ellers finnes enkelte partier med tørrbakker og smale striper med flommarkseng. Jeg kan ramse opp følgende artige funn utover denne stranda og skogen like innenfor: fine forekomster med marianøkleblom Primula veris i en ravinebakke, partier med store bestander av blåveis Hepatica nobilis, lodneperikum Hypericum hirsutum på tørrbakker i skogkanten mot Øyeren, lerkespore Corydalis intermedia samme sted, grussnelle Equisetum xtrachydon på grov grus i strandkanten. På vei hjem kunne Svein Åstrøm rapportere om muserupe i hestetråkk i ravinebeite.

Sylfest Kringen var feltlistefører og noterte 133 funn av 130 arter som Svein Åstrøm rapporterte til artsobservasjoner (se denne for fullstendig artsliste). Solveig Vatne Gustavsen var turfotograf.

Turdeltagere var: Øistein Heen, Gerd Kallak Hveding, Nils Skaarer, Solveig Vatne Gustavsen, Sylfest Kringen, Svein Åstrøm og Bjørn Petter Løfall.

Bjørn Petter Løfall
turleder

 

ostfold 20120515 sandstangen700
Turdeltagerne minus fotografen Solveig Vatne Gustavsen. Fra venstre: Bjørn Petter Løfall, Nils Skaarer, Svein Åstrøm, Sylfest Kringen, Gerd Kallak Hveding. Helt bakerst står Øistein Heen.

ostfold 20120515 sandstangen 700
Fin forekomst av marianøkleblom Primula veris i rik ravineskog. Ask og alm dominerer tresjiketet. Foto: Solveig Vatne Gustavsen.

ostfold 20120515 sandstangen  700
Marianøkleblom mellom tørre partier. Foto: Solveig Vatne Gustavsen.