Bli med på tur

TUR- OG MØTEPROGRAM 2018 NB! Det tas forbehold om endringer i programmet. Endringer meddeles via e-post til medlemmene. Turer og møter annonseres på våre Facebook-sider. • Onsdag 7. mars kl. 19.00. Årsmøte i Eldrebølgens lokaler på Karlshus (Mosseveien 10, 1640 RÅDE). Styremøte kl. 18.00 med egen innkalling. Etter årsmøtet foredrar professor emeritus Leif Ryvarden om Finnmarks blomster – hvor kom de fra? Enkel servering. Møteledere: H. A. Torp og J. I. Båtvik. • Onsdag 21. mars kl. 18.00. Kurs i bruk av Artskart og andre relevante databaser, med oppgaveløsning. Ta med egen datamaskin. Høgskolen i Østfold, Remmen i Halden. Møteleder: B. P. Løfall. • Lørdag 14. april kl. 11.00. Kryptogamtur til Våler. I området vi skal besøke er det tidligere registrert flere interessante lavarter. Oppmøte ved friområdet i nordenden av Sæbyvannet (fylkesvei 115). Turleder: B. P. Løfall, med bryologisk støtte fra Kåre Arnstein Lye. • Søndag 29. april kl. 10.00. Vårtur til Asmaløy sammen med Østlandsavdelingen. Fremmøte ved Circle K Mosseporten kl. 10.00 eller REMA 1000 Evjekaia i Fredrikstad kl. 10.30 for felles transport derfra. Vårblomstringen for kalkkarse (CR) er nok i gang, og på Asmaløy finnes landets fineste forekomster av denne puslingen. Turleder: B. Haugsrud. • Lørdag-søndag 12.-13. mai (klokkeslett annonseres senere; ta eventuelt kontakt med turleder). Akerøya på Hvaler. Om været tillater det, tenker vi å overnatte på Akerøya (telt/innendørs). Floraen er svært spennende, med mange fine fotomotiver på denne tiden av året (vi trenger tillatelse til å ferdes i utvalgte områder innen reservatet). Værforbehold. Påmelding nødvendig! Turleder: J. I. Båtvik. • Lørdag 26. mai kl. 10.00. Nybegynnerkurs i botanikk med fokus på plantefamilier. Naturhuset på Alby, Jeløya i Moss. Kursledere: C. L. Lindberg og J. I. Båtvik. • Lørdag 16. juni (klokkeslett annonseres senere; ta eventuelt kontakt med turledere). Herføl. Det er en stund siden vi har vært her nå, og øya har alltid noe spennende å tilby. Oppmøte på Skjærhallen for fergeavgang omkring kl. 10.00. Turledere: B. P. Løfall og Monika Olsen, tlf. 90712929, e-post fmosmoo@fylkesmannen.no. • Søndag 17. juni kl. 11.00. Villblomstenes dag. Fellesnordisk arrangement, se internettsidene til NBF. Det tas sikte på å arrangere flere turer i fylket. Følg med på e-post og foreningens Facebook-sider. Kontaktperson: Hermod Karlsen, tlf. 90558232, e-post hermod.karlsen@gmail.com. • Onsdag 20. juni kl. 18.00. Frøne i Rakkestad. Området kan lokke med blant annet svarterteknapp og brudespore. Oppmøte ved Dalsmoen Bruk (Høytomtv. 7). Turleder: Nils Skaarer, tlf. 92010228, e-post nskaarer@online.no. • Onsdag-søndag 27. juni-1. juli. Florakartlegging. I år legger vi denne viktige begivenheten til Halden kommune hvor det gjenstår en del ruter som mangler kartlegging. Kontaktperson Solveig Vatne Gustavsen, tlf. 91641360, e-post svgustav@gmail.com. Separat invitasjon sendes ut. Egenandel på ca. kr 200,00 tilkommer. • Fredag-lørdag 6.-7. juli (klokkeslett annonseres senere; ta eventuelt kontakt med turleder). Graskurs i samarbeid med ØLA på NMBU i Ås: Hvordan kjenne igjen ulike gras? Påmelding nødvendig! Kontaktperson: C. L. Lindberg. • Lørdag 4. august (klokkeslett annonseres senere; ta eventuelt kontakt med turleder). Hankø. Øya kan blant annet lokke med store bestander av revebjelle og strandrisp. Vi tar rutebåt ut og inn, og tidspunktet på dagen må tilpasses rutetidene, men vi satser på avreise fra Vikane ca. kl. 11.00. Turleder: Svein Åstrøm, tlf. 90131479, e-post sastrom@online.no. • Onsdag 8. august kl. 18.00. Myrvandring på grensen mellom Aremark/Marker. På disse myrene er det tidligere funnet myggblom og flere interessante starrarter. Oppmøte ved avkjøringen til Bøensætre fra fylkesvei 21, sør for Otteid. Turleder: Ingvar Spikkeland, tlf. 97199326, e-post ingspi@ostfoldfk.no. • Lørdag 18. august kl. 11.00. Kartleggingstur i Våler kommune med fokus på dårlig kartlagte ruter. Oppmøte ved Svinndal kirke. Turleder. H. A. Torp. • Lørdag 25. august kl. 11.00. Kanotur på Kurefjorden på leting etter dvergålegras og andre vannplanter. Værforbehold! Påmelding nødvendig. Oppmøtested opplyses nærmere. Turleder: J. I. Båtvik. • Lørdag 1. september kl. 10.00. Kanotur på Skinnarbutjern. Her fantes tidligere froskebitt, mens i dag er det mye svanemat og kranstusenblad ved siden av rester etter tømmerfløtingen. Påmelding nødvendig. Oppmøtested opplyses nærmere. Turleder: J. I. Båtvik. • Lørdag 15. september (klokkeslett annonseres senere; ta eventuelt kontakt med turleder). Fellestur med ØLA til Langøyene i Indre Oslofjord. Båttransport med rutegående ferge fra Aker Brygge nærmest kl. 11.00. Turleder: Tore Berg. Kontaktperson: Bjørn Håkon Smevold, tlf. 95194245, e-post bhsmevold@yahoo.co.uk. • Lørdag 29. september kl. 10.00. Fjerning av uønsket gran i Søndre Jeløy landskapvernområde. Oppmøte på parkeringsplassen ved Alby. Leder: C. L. Lindberg. • Lørdag 6. oktober kl. 11.00. Tur til Tjøstøl naturreservat i Aremark på jakt etter sopp hvor kjuker står sentralt. Oppmøte på parkeringsplassen ved Bøensætre. Kjentmann Bård Andersen, turledere Siri Lie Olsen, tlf. 45854973, epost siri.l.olsen@gmail.com, og Hermod Karlsen, tlf. 90558232, e-post hermod.karlsen@gmail.com. • Onsdag 24. oktober kl. 19.00. Åpent møte i Eldrebølgens lokaler på Karlshus i Råde. Foredrag ved Henrik A. Torp om eldre legeplanters plass i moderne medisin. Enkel servering. Møteleder: H. A. Torp. • Lørdag 24. november kl. 11.00. Dugnad i herbariet ved Naturhistorisk Museum, Oslo. Vi dataregistrerer og bearbeider sommerens innsamlinger. Vi planlegger å gå ut og spise i etterkant, egenandel ca. kr 200,00. Møteledere: B. P. Løfall og Solveig Vatne Gustavsen, tlf. 91641360, e-post svgustav@gmail.com. • Onsdag 23. januar 2019 kl. 19.00. Åpent møte i Eldrebølgens lokaler på Karlshus i Råde. Foredrag ved B. Haugsrud og J. I. Båtvik om floraen i Sørøst-Danmark. Enkel servering. Møteleder: J. I. Båtvik.