Bli med på tur

TUR- OG MØTEPROGRAM 2019

NB! Det tas forbehold om endringer i programmet. Endringer meddeles via e-post til medlemmene. Turer og møter annonseres på våre Facebook-sider. Flere av tur- og møtelederne er styremedlemmer hvis kontaktinformasjon er oppgitt øverst i programmet.

Lørdag 30. mars kl. 11.00-15.00.

Workshop: Stedfesting og kvalitetssikring av rapporterte funn på artsobservasjoner.no. Alle som har rapportert karplanter fra Østfold inviteres (invitasjon følger). OBS: Påmelding nødvendig! Sted: Fylkeshuset i Sarpsborg. Det serveres lunsj. Møteleder: B. P. Løfall.

Søndag 7. april kl. 12.00.

Knopper og skudd: Bybotanisering i Moss med fokus på å gjenkjenne treslag og spirende byugras. Oppmøte ved Moss stasjon. Turleder: Anders Often, Østlandsavdelingen, e-post anders.often@nina.no.

Lørdag 4. mai kl. 11.00.

Nybegynnerkurs med fokus på plantefamilier. Sted: Naturhuset ved Alby, Jeløy, Moss. Kursleder: C. L. Lindberg.

Søndag 12. mai kl. 11.00.

NiN-typer i skog på Enghaugberget i Onsøy, Fredrikstad. Oppmøte på parkeringsplassen sørøst for reservatet. Turleder: L. J. Rostad.

Søndag 26. mai kl. 11.00.

Tur til Kirkøy, Hvaler, med fokus på lav. Arrangeres sammen med Kryptoklubben og Ung Botaniker. Oppmøtested er parkeringslassen ved Hvaler Rådhus. Turledere: Annie Hovind og L. J. Rostad.

Fredag 7. juni-mandag 10. juni.

ØBF arrangerer Botanikkdagene, et nasjonalt arrangement som finner sted annenhvert år. Nærmere program følger. Ansvarlige: Solveig V. Gustavsen, tlf. 91641360, e-post svgustav@gmail.com, J. I. Båtvik og H. A. Torp.

Torsdag 13. juni kl. 17.00.

Tur til Kløftefjell på grensen mellom Marker og Aurskog-Høland. Det er rik berggrunn i området, og her vokser mange krevende planter, bl.a. lakrismjelt, vårerteknapp, svarterteknapp, blodstorkenebb og nikkesmelle. Oppmøte på Kanalmuseet på Ørje, hvor det blir en orientering om turen og omvisning i den delen av utstillingene som omhandler floraen langs Haldenvassdraget. Samkjøring derfra kl. 17.30. Turen arrangeres i regi av Østfoldmuseene, og det er derfor en avgift på kr 60,- som også dekker inngang til museet. Turleder: Ingvar Spikkeland, tlf. 97199326, e-post ingvar.spikkeland@gmail.com.

Lørdag 15. juni.

Fellestur med Østlandsavdelingen til Utgårdskilen på Vesterøy, Hvaler. I utgangspunktet oppmøte ved Circle K Mosseporten kl. 11, men deltakere fra sydfylket kan avtale annet møtested. Turleder: Siri Lie Olsen, tlf. 45854973, e-post siri.l.olsen@gmail.com.

Søndag 16. juni kl. 11.00.

Villblomstenes dag. Fellesnordisk arrangement. Turer flere steder i fylket. Nærmere opplysninger følger.

Tirsdag 18. juni kl. 18.00.

Tur til Brattåsen i Rakkestad. Oppmøte ved Degernes kirke. Turleder: Nils Skaarer, tlf. 92010228, e-post nskaarer@online.no.

Søndag 23. juni kl. 10.00.

Naturvandring på Hvaler i regi av Nasjonalparksenteret. Det blir både ringmerking av fugl samt sommerfuglfangst i tillegg til botanikk. Fra vår forening deltar J. I. Båtvik som guide. Nærmere opplysninger om møtested følger.

Onsdag 26. juni-lørdag 29. juni.

Florakartlegging i Rømskog. Kontaktperson Solveig Vatne Gustavsen, tlf. 91641360, e-post svgustav@gmail.com. Separat invitasjon sendes ut.

Lørdag 3. august kl. 11.00.

Flommarksvegetasjon ved Vestvannet med bl.a. damkarse. Oppmøte ved Stenbekk misjonssenter. Turleder: B. P. Løfall.

Lørdag 10. august kl. 11.00.

Tur til Søndre Søster hvor det blant annet er flotte forekomster av gul hornvalmue. Oppmøte i Øyenkilen, Onsøy. Påmelding og værforbehold p.g.a. båttransport. Turleder: J. I. Båtvik.

Søndag 18. august kl. 10.00.

Botanisk vandring på Hvaler i regi av Nasjonalparksenteret. Fra vår forening deltar J. I. Båtvik som guide. Nærmere opplysninger om møtested følger.

Lørdag 31. august kl. 12.00.

Sopptur til Breidåsen i Varteig med fokus på harde piggsopper som det er kjent flere arter av i området. Oppmøte ved Varteig kirke. Turleder: Hermod Karlsen, tlf. 90558232, e-post hermod.karlsen@gmail.com, med bistand fra Even Woldstad Hanssen.

Onsdag 18. september kl. 18:30.

Introduksjonskurs i bruk av artsobservasjoner.no. Ta med egen bærbar PC/Mac. Møtelokale: Fredrikstad bibliotek. Kursleder: H. A. Torp.

Søndag 6. oktober kl. 11.00.

Sopptur på Kjeøya i Halden, med særlig fokus på vedboende sopp i eikedominert edelløvskog. Oppmøte ved båthavna i Sponvika. Turledere: Siri Lie Olsen og Hermod Karlsen.

                                       Søndag 13.  oktober kl. 13.00.

            Fjerning av uønsket gran i Søndre Jeløy landskapvernområde.        Oppmøte på parkeringsplassen ved Alby. Turleder: C. L. Lindberg.

Onsdag 6. november kl. 19.00.

Foredrag og bildefremvisning fra en botanisk reise til Sørkarpatene i Romania. Sted: Eldrebølgen i Råde. Foredragsholder: Øystein Ruden, Østlandsavdelingen, e-post oeyruden@online.no.

Onsdag 4. desember kl. 19.00.

Julemøte med foredrag og bildefremvisning fra sommerens botanisering i VestFinnmark. Sted: Eldrebølgen i Råde. Foredragsholder: B. Haugsrud.

Alle medlemmer oppfordres til å følge våre Facebook-sider!