Florakartlegging

Florakartlegging

september 27, 2018 Uncategorized 0

Østfold Botaniske Forening har arrangert florakartlegging femten år på rad! Vi har jobbet oss gjennom fylket, én kommune i året. I 2019 er turen kommet til Rømskog.

Florakartleggingen er både morsomt og sosialt! Det er samtidig mye jobb, men resultatene taler for seg selv, vi har veldig gode tall for registrerte funn i Østfold.

Selve karleggingen foregår i lag på to-tre personer. Registreringen skjer med GPS/feltpc innenfor 5×5 km-ruter (lik Atlasrutene i Artsobservasjoner). Det blir laget fargekart for hver rute 5×5 km-rute, samt artslister og mangellister for hver Atlasrute. Lagansvarlig får utdelt alle sine ruter første dag og fordeler tiden mellom dem etter beste skjønn, målet er så mange arter som mulig i hver rute inkludert tidligere kunnskap.          Alle funn registreres i Artsobservasjoner (https://www.artsobservasjoner.no). Vanskelige og ukjente arter samles inn og bestemmes på kveldstid, og ved behov presses de til herbariet Naturhistorisk museum, Oslo. Arter som tidligere ikke er samlet i kommunen bir belagt og sendt til naturhistorisk museum. Som et verktøy for deltagerne deles det ut oppdaterte lister over hva som er kjent og hva som mangler av belagte arter. Rødlistearter og andre spesielt interessante arter registrerer vigrundig, med nøyaktig stedfesting og mer utfyllende beskrivelse.

Vi rapporterer daglig våre funn til Artsobservasjoner. For de som er interessert blir det også gitt mal for registrering av innsamlet materiale tilpasset import for museenes databaser.

Tidligere har ØBF arrangert florakartlegging i kommunene:

Halden 2004, Sarpsborg 2005, Våler 2006, Rømskog 2007, Spydeberg 2008, Hvaler 2009, Aremark 2010, Skiptvet 2011, Trøgstad 2012, Eidsberg 2013, Råde 2014, Rakkestad 2015, Marker 2016, Askim (m.fl.) 2017, Halden (Idd) 2018.

Se mer om vårt flora- og kartleggingsarbeid