Botanikkdagene 2019

 I 2019 er det Østfold Botaniske Forening som er vertskap for botanikkdagene som arrangeres annethvert år av NBF. Årets arrangementet vil ha base på Quality hotell Sarpsborg. Vi inviterer til botaniske opplevelser i pinsen. Vi skal besøke fantastiske lokaliteter på Hvalerøyene, på Jeløya og landets fineste lokalitet for ballastplanter, Røds Brug på Kråkerøy i Fredrikstad. Vi vil også gi en gjennomgang av kartleggingsmetodikken vi benytter på våre florakartlegginger. På kveldstid blir det en god middag etterfulgt av spennende botaniske foredrag i konferansesalen