2022 – resultater av florakartlegging

Resultat av florakartlegging i Østfold 2022
Oversikt der kryssene viser florakartlegging i områder som før 2022 hadde få registrerte karplanter (svake ruter). Østfoldkartet er inndelt i 5×5 og 1×1 km ruter.

Se originalkartet som viser karplanteregistreringer i 2022 (3,7 MB)