Florakartlegging

Østfold Botaniske Forening har arrangert florakartlegging femten år på rad!

Vi har jobbet oss gjennom fylket, én kommune i året. I 2019 er turen kommet til Rømskog. Florakartleggingen er både morsom og sosial! Det er samtidig mye jobb, men resultatene taler for seg selv, vi har veldig gode tall for registrerte funn i Østfold.

Selve kartleggingen foregår i lag på to-tre personer. Registreringen skjer med GPS/feltpc innenfor 5×5 km-ruter (lik Atlasrutene i Artsobservasjoner). Det blir laget fargekart for hver rute 5×5 km-rute, samt artslister og mangellister for hver Atlasrute. Lagansvarlig får utdelt alle sine ruter første dag og fordeler tiden mellom dem etter beste skjønn, målet er så mange arter som mulig i hver rute inkludert tidligere kunnskap.          Alle funn registreres i Artsobservasjoner (https://www.artsobservasjoner.no).                                   Vanskelige og ukjente arter samles inn og bestemmes på kveldstid, og ved behov presses de til herbariet Naturhistorisk museum, Oslo. Arter som tidligere ikke er samlet i kommunen blir belagt og sendt til naturhistorisk museum. Som et verktøy for deltagerne deles det ut oppdaterte lister over hva som er kjent og hva som mangler av belagte arter. Rødlistearter og andre spesielt interessante arter registrerer vigrundig, med nøyaktig stedfesting og mer utfyllende beskrivelse.

Vi rapporterer daglig våre funn til Artsobservasjoner. For de som er interessert blir det også gitt mal for registrering av innsamlet materiale tilpasset import for museenes databaser.

Stor jobb gjort, men mye gjenstår

Det er samlet 19037 belegg i Østfold i perioden 2000-2018. Å samle det som mangler er med andre ord peanuts når det gjelder antall, men å hente de «riktige» beleggene er ressurskrevende. Når dette er sagt så er trolig Østfold best dokumentert av norske fylker om vi regner antall innsamlede arter i snitt pr. kommune. Nær 300 taxa er samlet fra samtlige kommuner, mens det vanlige i andre fylker er 10 eller færre.Hvorfor skal vi gjøre dette? Bedre kvalitetssikring av en Østfoldflora på nett (og evt. på papir) og et av grunnlagene for å validere funn i Artsobservasjoner som vi har et behov for å gjøre. Dessuten er innsamlingene grunnlag for revisjoner den dagen noen finner ut at det var to arter og ikke én det vi samlet.

Tidligere har ØBF arrangert florakartlegging i kommunene: Halden 2004, Sarpsborg 2005, Våler 2006, Rømskog 2007, Spydeberg 2008, Hvaler 2009, Aremark 2010, Skiptvet 2011, Trøgstad 2012, Eidsberg 2013, Råde 2014, Rakkestad 2015, Marker 2016, Askim (m.fl.) 2017, Halden (Idd) 2018.

Se mer av vårt flora- og kartleggingsarbeid