Plantesamlere før oss

Allerede før 1900 var det interesse for botanikk og innsamling av planter i Østfold. Christian Sommerfelt var en av dem. Les mer om Christian Sommerfelt i lokalhistoriewiki.