Tur- og møteprogram

Oversikt over Østfold botaniske forenings kommende turer finnes flere steder. På listen under kan du trykke på arrangementet for å få opp flere detaljer og eventuelt melde deg på.
Dette er de samme arrangementene som er listet opp  under «Aktiviteter» på forsiden.

 

Torsdag 29. april kl 17 00 Jeløy Radio
Vi blir kurset om tang- og tarearter. Vi går på stranda.
Frammøte: Jeløy Radio
Turledere: Bernhard Askedalen og Camilla Lorange Lindberg


Søndag 2. mai. 11.00
Vårtur til Dragonfjellet på Jeløya som ligger ved Oslofjorden og har varmekjær flora.
Oppmøte: Parkeringsplassen ved Bangtjernet
Turleder: Camilla Lorange Lindberg


Torsdag 20. mai kl 11.00
Vårtur til Ekholmen og Fløyholmen på NV-siden av Herføl. Her er det lite kartlagt fra før, så derfor blir det en viktig oppgave på turen. Hvaler er kjent for sin rike og varierte flora.
Påmeldingsfrist 18. mai på ØBFs hjemmeside. Frammøte i havna på Skjærhalden.
Turleder: Jan Ingar Båtvik. Ta kontakt hvis du lurer på noe.


5. juni Den store Artsjakten.
Se informasjon på Sabimas side:
https://www.sabima.no/kartlegging/artsjakten/


12. juni kl 10.00
Båttur til Bile med skjøtsel og kartlegging. Øya har en meget rik flora, blant annet forekomst av dragehode. Påmelding spesielt viktig pga båttransport.
Oppmøte: Nes Camping på Jeløya
Turledere: Jan Ingar Båtvik og Mette Mebostad


14. juni – 20.juni
Villblomstuke. Nærmere info om turmål sendes ut til medlemmene.
Lørdag 19. juni kl 11.00
Kuåsen/ Duvledalen Aremark. Her er det rik flora og spennende kryptogamer (sporeplanter).
Oppmøte: Brygga til «Turisten», Strømsfoss.
Turleder: Bjørn Petter Løfall


Onsdag 11. august kl 17.00
Turen går til vannet Langens nordre del sydvest i Rakkestad. Skog med rik lågurtvegetasjon.
Oppmøte Degernes Kirke.
Turleder: Nils Skaarer


Fredag/lørdag 20. – 21. august.
Kurs i bestemmelse av marikåper på Jeløy Radio, Jeløy.
Bestemmelse av marikåper. Teori første dag og praksis i felt siste dag. Deltakerne kan også samle egne planter, presse disse og ta med på kurset. Mulighet for overnatting.
Påmelding er spesielt viktig. Påmeldingsfrist kommer senere.
Oppmøte: Jeløy Radio fredag kl 17.00
Turleder: Jan Ingar Båtvik


Lørdag 4. og/eller søndag 5. september
Skjøtsel på Vestre Flatskjær med Oslofjorden Friluftsråd Rune Aae. Påmelding pga båttransport til kontaktperson og Kjetil Johannessen, Oslofjordens Friluftsråd, epost kjetil@oslofjf.no, mobil 92036395.
Påmelding til en eller begge dagene. Oppmøte Foten i Onsøy kl 09.00. Turledere: Rune Aae og Jan Ingar Båtvik


Søndag 26. September
Edelgrandugnad. Informasjon sendes ut senere
Ansvarlig: Camilla Lorange Lindberg
Høsten 2021
Dugnad på Tøyen i Lids hus (Botanisk museum). Montering av tørket og presset materiale som skal inn i samlingen. Ta gjerne med eget materiale. Ring kontaktpersoner SVG (BPL) når du står utenfor Lids hus. Antall deltagere settes til 10 personer.
Kontaktpersoner: Bjørn Petter Løfall og Solveig Vatne Gustavsen
Spontane kartleggingsturer. Her kan man gjerne oppfordre andre til å delta via Facebook, ØBF-siden og gruppen Villblomster. På ØBF-siden (Face) legger vi også ut bilder fra disse turen.