Årsmøte i Østfold botaniske forening

Årsmøtet holdes tirsdag 22. mars 2022 klokken 19:00 i Eldrebølgens lokaler, Mosseveien 10, Råde

Etter årsmøtet skal Siri Lie Olsen snakke om Klimaets konsekvenser på fjellfloraen.
Ved fortsatt koronarestriksjoner blir møtet på zoom.

Påmelding til Bjørn Petter Løfall