Florakartlegging

ØBF er ledende innen florakartlegging. Hittil har vi systematisk kartlagt 14 av 18 Østfoldkommuner.

les mer

Østfoldflora

Her finner du Informasjon om arter og detaljerte kart over hvor i fylket du finner dem.

les mer

Turprogram

Årlig gjennomfører vi mange ulike turer og møter over hele fylket. Her finner du link til årets tur og møteprogram

les mer

Turreferater

Historisk arkiv over gjennomførte turer. Her er det mye verdifull informasjon om gode lokaliteter man kan besøke!

les mer

Botanikkdagene 7-10/6 2019

 I 2019 er det Østfold Botaniske Forening som er vertskap for botanikkdagene som arrangeres annethvert år av NBF.

Årets arrangementet vil ha base på Quality hotell Sarpsborg. Vi inviterer til botaniske opplevelser i pinsen. Vi skal besøke fantastiske lokaliteter på Hvalerøyene, på Jeløya og landets fineste lokalitet for ballastplanter, Røds Brug på Kråkerøy i Fredrikstad. Vi vil også gi en gjennomgang av kartleggingsmetodikken vi benytter på våre florakartlegginger. På kveldstid blir det en god middag etterfulgt av spennende botaniske foredrag i konferansesalen. les mer

Florakartlegging

Østfold Botaniske Forening har kartlagt 14 av 18 Østfoldkommuner. Det har blitt utarbeidet en egen kartleggingsmetodikk for formålet

les mer

Floraen i Østfold

Vi har satt igang det store prosjektet » Floraen i Østfold».

Basert på innsamlinger og registreringer skal vi utarbeide en nettflora for fylket. Her vil det ligge informasjon om artene, samt utbredelseskart, mangelkart, og oppdaterte lister over hvilke arter som er samlet i de ulike kommunene. Vi takker sponsorene våre «…..» for midler til å utvikle denne siden. LEARN MORE

Våre prosjekter

Vi har mange prosjekter som bidrar til kunnskapsbygging og skjøtsel av naturen i Østfold.

Bekjempelse av fremmede arter

Overvåkning av truede arter

«Blomstervandringer i Østfold»

Vi sprer naturglede

Kurs for nybegynnere

Ung botaniker

Styret i ØBF

Her presenteres styret i Østfold botaniske forening. Styret møtes ca. annehver måned.

Bjørn Petter Løfall

Leder, mobil: 46664300

Jan Ingar Båtvik

Nestleder, mobil: 48057525

Marita Nøvik

Sekretær, mobil: 92868249

Bård Haugsrud

Kasserer, mobil:  92892846

Mette I. Mebostad

Styremedlem, mobil: 45608707

Camilla L. Lindberg

Styremedlem, mobil: 94899125

Agnete Sporild Olsen

Varamedlem, mobil: 95499672

Solveig Vatne Gustavsen

Varamedlem, mobil: 91641360