Aktiviteter

Finn arrangement

Velg kategori
Dato utvalget ditt er galt
Velg tidsrom:
Velg lokallag
Velg fylke
Kurs

Tang og tare- kurs ved Jeløy Radio

Onsdag 31 august Kl 17:00
4 timer

Tang og tare- kurs ved Jeløy Radio. Bernhard Kløv Askedalen er kursleder for artskunnskap og systematikk av alger. Vi samler mye av materialet selv, så her kan det bli vading og bading...

Arrangeres av: Østfold Botaniske Forening
Dugnad

Skjøtselshelg på Vestre Flatskjær

Lørdag 03 september Kl 09:30
6 timer

Skjøtselshelg på Vestre Flatskjær. Samarbeid med Oslofjordens friluftsråd. Oppmøte på Foten, ved Brygga sør for kiosken Båtskyss med Skjærgårdstjenesten over til øya, retur 15...

Arrangeres av: Østfold Botaniske Forening
Dugnad

Skjøtselshelg på Vestre Flatskjær

Søndag 04 september Kl 09:30
6 timer

Skjøtselshelg på Vestre Flatskjær. Samarbeid med Oslofjordens friluftsråd. Oppmøte på Foten, ved Brygga sør for kiosken Båtskyss med Skjærgårdstjenesten over til øya, retur 15...

Arrangeres av: Østfold Botaniske Forening
Tur

Ravinetur med Nils Skaarer

Lørdag 17 september Kl 11:00
6 timer

Ravinetur med Nils Skaarer. Oppmøte ved Os skole i Rakkestad. Etter ravineturen, kan man ved lav vannstand, bli med til Gapestadfossen for å se etter laven dvergskjold...

Arrangeres av: Østfold Botaniske Forening
Kurs

Mispelkurs med Anders Often

Tirsdag 11 oktober Kl 19:00
2 timer

Mispelkurs med Anders Often. Eldrebølgens lokaler, Mosseveien 10, Råde. Påmelding til Solveig Vatne Gustavsen på telefon 91641360 eller epostadresse svgustav@gmail...

Arrangeres av: Østfold Botaniske Forening
Tur

Tur til Askedalstangen

Søndag 27 november Kl 11:00
5 timer

Tur med Gunnar Helle til Askedalstangen, Torsø. Oppmøte på Torsøveien, parkering ved veien til Langvik. Turen går til gammel kystfuruskog med rødlista sopp, lav og moser...

Arrangeres av: Østfold Botaniske Forening
Møte

Julemøte i Østfold botaniske forening

Torsdag 01 desember Kl 18:00
3 timer

Julemøte i Østfold botaniske forening Eldrebølgen, Mosseveien 10, Råde Foreningens medlemmer viser bilder. De som vil viser bilder, sender dem til Bård Haugsrud før 1...

Arrangeres av: Østfold Botaniske Forening