Aktiviteter

Finn arrangement

Velg kategori
Dato utvalget ditt er galt
Velg tidsrom:
Velg lokallag
Velg fylke
Tur

Tang og tare på Jeløya

Torsdag 29 april Kl 17:00
3 timer

Vi blir kurset om tang- og tarearter. Vi går på stranda.

Arrangeres av: Østfold Botaniske Forening

Vårtur til Dragonfjellet på Jeløya

Søndag 02 mai Kl 11:00
3 timer

Varmekjær flora på Dragonfjellet på Jeløya som ligger ved Oslofjorden.

Arrangeres av: Østfold Botaniske Forening

Vårtur til Ekholmen og Fløyholmen på Hvaler

Torsdag 13 mai Kl 11:00
4 timer

Ekholmen og Fløyholmen er på nordvestsiden av Herføl. Her er det lite kartlagt fra før, så derfor blir det en viktig oppgave på turen. Hvaler er kjent for sin rike og varierte flora...

Arrangeres av: Østfold Botaniske Forening
Dugnad, Kartlegging

Den store Artsjakten

Lørdag 05 juni 2021
23 timer

Den store artsjakten er en årlig nasjonal dugnad hvor det er om å gjøre å finne flest plante-, dyre- og sopparter i løpet av ett døgn. Bli med og finn så mange arter som mulig! Artene registreres på Artsobservasjoner: https://www...

Arrangeres av: Østfold Botaniske Forening
Dugnad, Kartlegging, Tur

Skjøtsel og kartlegging på øya Bile

Lørdag 12 juni Kl 10:00
5 timer

Båttur til Bile med skjøtsel og kartlegging. Øya har en meget rik flora, blant annet forekomst av dragehode. Påmelding er spesielt viktig siden vi trenger båtskyss over til øya...

Arrangeres av: Østfold Botaniske Forening
Tur

Spennende sporeplanter i Aremark

Lørdag 19 juni Kl 11:00
4 timer

Tur til Kuåsen/ Duvledalen Aremark. Her er det rik flora og spennende sporeplanter (kryptogamer).

Arrangeres av: Østfold Botaniske Forening
Tur

Rik lågurtvegetasjon ved Langen i Rakkestad

Onsdag 11 august Kl 17:00
3 timer

Turen går til vannet Langens nordre del sydvest i Rakkestad. Skog med rik lågurtvegetasjon.

Arrangeres av: Østfold Botaniske Forening
Kurs

Bestemmelse av marikåper

Fredag 20 august Kl 17:00
1 timer

Kurs i bestemmelse av marikåper på Jeløy Radio, Jeløy. Teori første dag og praksis i felt siste dag. Deltakerne kan også samle egne planter, presse disse og ta med på kurset...

Arrangeres av: Østfold Botaniske Forening

Skjøtsel på Vestre Flatskjær

Lørdag 04 september Kl 09:00
9 timer

Skjøtsel på Vestre Flatskjær med Oslofjorden Friluftsråd. Merk at det er egen påmelding for lørdag og egen for søndag. Meld deg gjerne på begge dagene! Forhåndspåmelding er viktig på grunn av båttransport til skjæret...

Arrangeres av: Østfold Botaniske Forening
Dugnad

Skjøtsel på Vestre Flatskjær

Søndag 05 september Kl 09:00
9 timer

Skjøtsel på Vestre Flatskjær med Oslofjorden Friluftsråd. Merk at det er egen påmelding for lørdag og egen for søndag. Meld deg gjerne på begge dagene! Forhåndspåmelding er viktig på grunn av båttransport til skjæret...

Arrangeres av: Østfold Botaniske Forening