Om Østfold botaniske forening

Foreningen er tilknyttet Norsk botanisk forening. Vi utfører grasrotforskning, på engelsk ofte kalt «citizen science».